środa, 6 maja 2009

Jak profesjonalnie zbudować firewall sieciowy?

Autor: Adrian Nowak, 05:49, środa, 6 maja 2009

Kategoria:

28 – 29 maja, Agencja Rozwoju Przemysłu, Warszawa

W ramach warsztatów przedstawione zostaną praktyczne aspekty budowy i implementacji zapór sieciowych, które są podstawą ochrony sieci przed atakami z zewnątrz, oraz umożliwiają kontrolę komunikacji na styku sieci LAN i Internetu. Słuchacze zapoznają się z teorią dotyczącą zabezpieczeń oraz zostanie im przedstawionych kilka praktycznych aspektów zabezpieczania sieci.

Tematyka warsztatów:

- podstawy teoretyczne i praktyczne zagadnienia niezbędne do zbudowania i zarządzania zaporą sieciową

- tworzenie polityki zapory sieciowej

- przygotowanie zapory sieciowej w praktyce – wybór sprzętu i oprogramowania

- konfiguracja bardzo prostej zapory sieciowej w oparciu narzędzia wbudowane systemów Linux Debian, Linux RedHat, FreBSD

- przygotowanie systemu operacyjnego zaawansowanej zapory sieciowej – Linux Debian/Ubuntu (lub RedHat)

- rozbudowana implementacja zaawansowanych polityk zapory sieciowej z wykorzystaniem systemu Linux Debian/Ubuntu (lub RedHat)

- omówienie i implementacja zaawansowanych funkcji zapory sieciowej

- omówienie i implementacja zaawansowanych polityk zapory sieciowej z wykorzystaniem dodatkowych narzędzi OpenSource (Shorewall, Webmin itp)

- omówienie dodatkowych funkcjonalności zapór sieciowych (IPS/IDS, proxy itp)

- zarządzanie zaporą sieciową: monitorowanie ruchu i kontrola logów

- wybór rozwiązania zapory sieciowej ze względu na potrzeby organizacji

- omówienie przykładowych systemów komercyjnych klasy low-end i high-end

- porównanie zaawansowanej zapory sieciowej opartej na oprogramowaniu OS z systemami komercyjnymi, na przykładzie konfiguracji powstałej podczas warsztatów

Do udziału w warsztatach zapraszamy:

- administratorów sieci

- administratorów systemów komputerowych

- wszystkich zainteresowanych tematyką zabezpieczeń chroniących sieci

Wymagania do uczestnictwa w warsztatach to ogólna wiedza na temat sieci komputerowych.

Koszt udziału:
1 790 PLN + 22% VAT ( przy zgłoszeniu do 7 maja 2009r.)
1 990 PLN + 22% VAT ( przy zgłoszeniu po 7 maja 2009r.)

Przyznajemy atrakcyjne rabaty!!!

Więcej informacji: http://isecman.org/prt/view/firewall.html
Koszt i rejestracja: http://www.isecman.org/prt/view/rejestracja.html

Kontakt:

Joanna Galas
Asystentka ds organizacji szkoleń
022 427 37 61
joanna.galas@software.com.pl


Oceń artykuł:
Komentarze 0 comments